Keďže nám záleží na tom, aby k Vám balíky dorazili v neporušenom stave, balíme ich veľmi precízne . Záleží nám však aj  na životnom prostredí a tak tomu prispôsobujeme druhy krabíc a  výplní. Pri balení využívame krabice, ktoré už boli použité a prišli k nám spolu s tovarom alebo sú z ekologicky prijateľných firiem. Vnútorná kartónová výplň je narezaná z odpadových kartónov, ktoré nám darovala miestna tlačiareň, keďže sa pre svoj rozmer už nedali použiť na výrobu krabíc. Okrem toho na výplň používame aj recyklovaný baliaci papier, papierovú výplň a tiež bublinkovú fóliu. Veľká časť bublinkových fólií a vzduchových vankúšikov, ktoré sú použité, prišli k nám v iných balíkoch od našich dodávateľov alebo nám ich darovali firmy z nášho okolia, ktorým v nich prišiel zabalený tovar. Následne sme ich len nastrihali na potrebnú veľkosť a využili znova. Ak už niečo na výplň kupujeme, chceme, aby išlo o recyklované alebo recyklovateľne materiály od zodpovedných dodávateľov. Keďže nechceme produkovať zbytočný odpad, tak snažíme sa o to, aby sme obalového a výplňového materiálu kupovali čo najmenej a čo najviac využili ten, ktorý máme.